The 5-Second Trick For תביעות קטנות

הנחיה שפרסם רשם מאגרי המידע, המחייבת את מכוני המיון לגיוס עובדים להעביר מידע למועמדים שעברו מבדקים, קוממה את המכונים. בעתירה שהגישו, טענו

The audience demographics data emanates from voluntary demographics data submitted by people today within our international traffic panel. The info is to the past twelve months, up-to-date month to month.

החזרי מס ע"פ פקודת מס הכנסה להורים לילדים עם לקויי למידה – נקודות זיכויי

בקשתה של אישה מוכה אינה מהווה שיקול להקלת בעונשו של בן-זוגה

תביעות אלה ניתנות להגשה רק על ידי גורם פרטי. כלומר, גופים עסקיים או מוסדיים אינם רשאים להגיש תביעות במסגרת זו, גם אם מדובר, לכאורה, "בתביעות קטנות".

פרסום תמונה בעיתון ללא אישור זיכה את התובעת בפיצוי מכובד

פסק דין חדש בנושא: חישוב מס מאוחד לבני זוג בשל תלות במקורות ההכנסה

הוגשה עתירה לבג"צ כנגד רשות המיסים בנושא חישוב נפרד לבני זוג שעובדים ביחד באותו העסק

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – הפטר לחייב מוגבל באמצעים)

If a internet site has Qualified Metrics rather than approximated, Meaning its owner has set up code allowing for us to straight click here evaluate their targeted visitors.

עתיד הבנקאות הפרטית בשוויץ לנוכח השינויים ברגולציה והמשברים הפיננסיים

לפתחו של בית המשפט לתביעות קטנות ברמלה הוגש כתב תביעה נגד אולם אירועים בטענה כי במהלך החתונה כלל לא הוגשו כל המנות שהוזמנו, חלקן היו לא אכילות וכאשר הגיעה העת לקינוחים – הצוות השיב במילים "כבר נגמר". זוג מאושר החליט

ייעוץ מס : מס הכנסה - מכירת מניות בחברה פרטית, שנרכשו לפני רפורמת המס

בית המשפט פסק לטובת נוסעים שתבעו את החברה שלא דאגה להם להסעה חלופית או למקום לינה לאחר שטיסתם לאילת

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The 5-Second Trick For תביעות קטנות”

Leave a Reply

Gravatar